Gebelikte Hipertansiyon

 • Hipertansiyon: Nedir? Nasıl ölçülür?
 • Gebelikte hipertansiyon neden önemli?
 • Gebelikte hipertansiyona bağlı annede artan riskler nelerdir?
 • Gebelikte hipertansiyona bağlı fetusta artan riskler nelerdir?
 • Gebelikte hipertansif hastalık sınıflaması
 • Kronik hipertansiyon: Tanım, sınıflama, yol açtığı sorunlar, yönetim
 • Gestasyonel hipertansiyon nedir?
 • Preeklampsi nedir?
 • Proteinüri nedir?
 • Preeklampsi: Risk faktörleri, sınıflama, sonuçları
 • Eklampsi nedir?
 • HELLP sendromu nedir?
 • Süperimpoze preeklampsi nedir?
 • Gestasyonel hipertansiyon ve hafif preeklampsi nasıl yönetilir?
 • Ağır preeklampsi nasıl yönetilir?
 • Ağır preeklampside doğum kararı nasıl alınır?
 • Preeklampside anestezi şekli nedir?
 • Doğum sonrası yönetim nasıldır?
 • Preeklampsi önlenebilir mi?
 • Düşük doz aspirin
 • Gebelikte hipertansiyon olan kişilerde uzun dönemde hangi sorunlar yaşanır?
 • Sonuç

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) nedir ?

‘Kan basıncı’, her kalp atışı ile kan pompalandığında, damar cidarına kanın yaptığı basınçtır. Yüksek kan basıncına ‘hipertansiyon’ denir. Büyük tansiyon ≥ 140 mmHg veya küçük tansiyon ≥ 90 mmHg ise hipertansiyon tanısı konur.

Kan basıcı nasıl ölçülür?

Gebelikte hipertansiyon tanı kriteri yüksek kan basıncı olduğundan, kan basıncının doğru ölçümü çok önemlidir. Kan basıncı, oturur ya da yarı oturur pozisyonda, ölçüm yapılacak kol, kalp ile aynı hizada ve kol 45° açıda olacak şeklide ölçülmeli. Uygun ölçüde manşon (>33 cm ise büyük manşon) olmalıdır. En az 10 dakika dinlendikten sonra ölçülmeli. Yine, en az 30’ önce sigara, kafein kullanılmamış olmalıdır. En az 4 saat, en fazla 1 hafta ara ile iki ölçüm yapılmalıdır. Ancak, tansiyon ilk ölçümde yüksek ise ikinci ölçüm için gereken ara kısalabilir.

YUKARI